Informacje o danych na potrzeby statystyk strony

Gdy korzystasz z produktów Facebooka, w tym stron, Facebook gromadzi dane i wykorzystuje informacje opisane w Zasadach dotyczących danych Facebooka w sekcji „Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?” Dowiedz się w Zasadach Facebooka dotyczących stosowania plików cookie więcej na temat tego, jak korzystamy z plików cookie.
W przypadku stron Facebook udostępnia ich administratorom statystyki, dzięki którym mogą łatwiej poznać rodzaje działań podejmowanych przez użytkowników na ich stronach („Statystyki strony”). Zależy nam na ochronie Twojej prywatności, stworzyliśmy zatem Statystyki strony w celu pokazania dominujących trendów bez ujawniania Twoich szczegółowych danych (należy zwrócić uwagę, że administratorzy stron mogą być w stanie powiązać Twoje zdjęcie profilowe z polubieniami strony w statystykach w przypadku polubienia ich strony i ustawienia publicznej widoczności polubień swojej strony).

Informacje wykorzystywane w Statystykach strony

W trakcie wizyty lub interakcji ze stroną bądź jej zawartością następujące informacje mogą zostać pobrane i wykorzystane do tworzenia statystyk strony:
 • wyświetlenie strony, posta lub wideo ze strony,
 • obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony,
 • polubienie strony lub posta i anulowanie polubienia,
 • polecenie strony w poście lub komentarzu,
 • skomentowanie, udostępnienie posta lub zareagowanie na post na stronie (łącznie z typem reakcji),
 • ukrycie posta strony lub zgłoszenie go jako spamu,
 • kliknięcie linka do strony z innej strony na Facebooku lub z witryny internetowej poza Facebookiem,
 • ustawienie kursora nad nazwą strony lub zdjęciem profilowym w celu obejrzenia podglądu zawartości strony,
 • kliknięcie przycisku przekierowującego do witryny internetowej, numeru telefonu, przycisku wskazówek dojazdu lub innego przycisku na stronie,
 • informacja o tym, czy w trakcie odwiedzania strony lub interakcji z nią lub jej treścią korzystasz z komputera czy urządzenia przenośnego.

Odpowiedzialność za Twoje dane wykorzystywane do tworzenia statystyk strony

Statystyki strony udostępniane stronie mogą wymagać przetwarzania danych osobowych chronionych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). RODO odnosi się do przetwarzania tych danych w przypadku, gdy np. zamieszkujesz na obszarze, gdzie Facebook Ireland dostarcza produkty Facebooka. Facebook Ireland i administrator strony mogą następnie wspólnie ponosić odpowiedzialność za Twoje dane zgromadzone w powiązaniu z wizytą lub aktywnością na stronie (w tym w jej treści) w zakresie niezbędnym do potrzeb statystyk strony. W takim przypadku do przetwarzania danych w ramach wspólnej odpowiedzialności zastosowanie ma, co następuje:
 • Facebook Ireland i administrator strony zawarli umowę mającą na celu określenie zakresu ich odpowiedzialności w ramach RODO.
 • Facebook Ireland i administrator strony uzgodnili, że to Facebook ponosi zasadniczą odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników o wspólnym przetwarzaniu danych oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO. Zgodnie z RODO masz prawo do uzyskiwania dostępu, prostowania, przesyłania, usuwania swoich danych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz do jego ograniczenia. Więcej o tych prawach dowiesz się w ustawieniach swojej strony na Facebooku.
 • Facebook Ireland i administrator strony uzgodnili, że irlandzka Komisja ds. ochrony danych jest głównym organem nadzorczym odpowiedzialnym za nadzór nad wspólnym przetwarzaniem danych. Użytkownikowi przysługuje też prawo do wniesienia zażalenia do irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych (zob. www.dataprotection.ie) lub do lokalnych władz nadzorczych.